Grwpiau Cymorth gan Gyfoedion a Chymdeithasol

Attending an arts day

Beth yw Grwpiau Cymorth gan Gyfoedion a Chymdeithasol?

Mae ein grwpiau cymorth gan gyfoedion a chymdeithasol poblogaidd yn rhoi cyfle i bobl sydd â nam ar eu golwg a’u clyw a’u gofalwyr gwrdd â phobl a gwneud ffrindiau. Mewn cyfarfodydd rheolaidd, caiff pob aelod ei annog i gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau i bennu pa weithgareddau y dylai’r grŵp eu gwneud, ac mae’r rhain yn aml yn cynnwys gwibdeithiau cymdeithasol a threfnu cyfarfodydd i fwynhau siaradwyr gwadd yn trafod pynciau o ddiddordeb.

Pwy all fynychu Grwpiau Cymorth gan Gyfoedion a Chymdeithasol?

Mae ein grwpiau’n agored i unrhyw un sydd â nam ar eu golwg a’u clyw. Yn gyffredinol mae aelodau’r grwpiau naill ai’n rhannol ddall neu’n ddall AC YN OGYSTAL mae ganddynt nam ar eu clyw neu maen nhw’n fyddar. Gall aelodau’r grwpiau ddod â chydymaith i gyfarfodydd a digwyddiadau’r grŵp, ac mae croeso i gŵn cymorth a gweithwyr cymorth hefyd.

Buddion mynychu Grŵp Cymorth gan Gyfoedion a Chymdeithasol

 

Ble a phryd y cynhelir Grwpiau Cymorth gan Gyfoedion a Chymdeithasol?

Mae gennym lawer o grwpiau ledled Cymru. Cysylltwch â’n tîm i gael gwybod mwy am y grwpiau sydd yn eich ardal.

Diolch yn fawr iawn i bawb sy’n cefnogi ein grwpiau cymorth gan gyfoedion. Mae mwy o wybodaeth i’w chael yma